Het verslag van deze Algemene Vergadering vindt u hieronder.

Bijlage(s):