Op vrijdag 23 september ging om 20u de eerste AV van dit werkjaar door.

Op de agenda stonden volgende punten:

1) Goedkeuring vorig verslag
2) Aanvraag voor de infrastructuursubsidie KSA Mater
3) Bierfeesten
4) Gebouwen voormalige Kompas Camping (Donk)
5) Tarieven Zwem.com
6) Opbrengsten JR
7) We want YOU for het DB!
8) Varia
9) Kalenderrondje

Hieronder vindt u het verslag en adviezen omtrent de 'Muziekcheques', de infrastructuursubsidie en het reglement op het kampvervoer.