Op vrijdag 17 maart ging om 20u een AV door.

Op de agenda stonden volgende punten:

1) Goedkeuring vorig verslag
2) Heuvelheem zkt vrijwilligers
3) Evaluatie vormingscarrousel
4) Uitnodiging komende activiteiten
5) Donk
6) Advies speelbos Volkegem
7) Kandidaatstelling Bierfeesten 2017
8) Varia
9) Kalenderrondje

Hieronder vindt u het verslag en het advies omtrent het speelbos in Volkegem.