Op vrijdag 11 november ging om 20u de tweede AV van dit werkjaar door.

Op de agenda stonden volgende punten:

1) Goedkeuring vorig verslag
2) Samenstelling DB
3) Erkenning jeugdwerkinitiatieven
4) Evaluatie kwaliteitsprojecten
5) Project stationsomgeving
6) Evaluatie ontbijt Dag van de Jeugdbeweging
7) Uitnodiging komende activiteiten
8) Kalenderrondje
9) Varia

Hieronder vindt u het verslag en de adviezen omtrent de samenstelling van het DB en de erkenning van de jeugdwerkinitiatieven.