Op vrijdag 13 mei ging om 20u de laatste AV van dit werkjaar door op de koer van Jeugdcentrum Jotie. Omdat wij al in zomerse sferen verkeerden, leek het ons een leuk idee om de vergadering te combineren met een BBQ.

Op de agenda stonden volgende punten:

1) Opvolging vorig verslag
2) Info omtrent Bierfeesten en trekking van de verenigingen die de bar bemannen (verenigingen die zich kandidaat willen stellen, kunnen dit doen door een mail te sturen naar jeugdraad@oudenaarde.be tegen ten laatste donderdag 12 mei 23:59)
3) Jaarevalutie van de Jeugdraad (terugkoppeling naar de eerste AV)
4) Info over de aanpassingen in het subsidiereglement
5) Info omtrent de Jeugdraad (vrijwilligers om ons "DB" te vervoegen zijn welkom!)
6) Jobtafel Jodie
7) Varia

Hieronder vindt u het verslag en het advies omtrent het aanpassen van het subsidiereglement.