Op vrijdag 18 maart vond opnieuw een AV plaats in de Blauwe Zaal van jeugdcentrum Jotie. Op de agenda stonden volgende punten:

1) Opvolging vorig verslag
2) Evaluatie vormingscarrousel
3) Advies containerpark
4) Fietsverbinding N8
5) Geef mee kleur aan de Jeugd!
6) OK-pas
7) Bezoek Jeugdverenigingen
8) Evaluatie kwaliteitsprojecten: we verwachten dat elke vereniging kort zijn eigen project toelicht en de stand van zaken halfweg het werkjaar
9) Varia:
- Kampvervoer
- Vorming tot stagebegeleider
- Kandidaatstelling Bierfeesten
- Jeugdraadcup 2016
- Vorming Brandveiligheid
- Werving DB-leden

Hieronder vindt u het verslag.

Bijlage(s):