Op zaterdag 6 februari vond om 9u30 opnieuw een ontbijt-AV plaats in de groene zaal van het Jotie. Ideaal dus om rechtstreeks vanuit jullie bed naar de Rode Zaal van Jeugdcentrum Jotie te rollen, want wij voorzien een overheerlijk ontbijt!

Tussen het koffie slurpen en chocoladekoeken eten door, stonden volgende punten op de agenda:

1) Goedkeuring vorig verslag (13/11/2015)
2) Infrastructuursubsidie Chiro Eine
3) Fietsverbinding N8 door Fietsersbond Oudenaarde
4) OK - pas
5) Containerpark
6) Evaluatie voorbije activiteiten
- Praatcafé
- Quiz
- Nieuwjaarsreceptie
7) Aanpassing reglement werkingstoelagen
8) Varia
9) Kalenderrondje

Hieronder vindt u het verslag en het advies omtrent de infrastructuursubsidie voor Chiro Eine.