De AV van 13/11/15 ging om 20u door in de groene zaal van het Jotie.

De agenda zag er als volgt uit:
1. Goedkeuring vorig verslag (25/09/2015) (Klik op de link om naar het verslag te gaan)
2. Dagelijks Bestuur:
- Voorstelling nieuw bestuur
- Voorstelling werkgroepen
3. Activiteiten:
- Evaluatie Dag Van De Jeugdbeweging
- Uitnodiging Quiz
- Uitnodiging NY-receptie
4. Terugkoppeling “Mijn ideale jeugdraad”
5. Werkingstoelagen
- Evaluatie kwalitatief luik
- Toelichten voorbeeld
6. OK-pas
7. Varia
8. Kalenderrondje

Hieronder vindt u het verslag en het advies omtrent het nieuwe dagelijks bestuur.