Op vrijdag 5 december vindt om 20u voor de derde maal het "Jeugdraad Praatcafé" plaats in Jeugdhuis Canavia. Ook dit jaar kunnen jullie aan vier tafels jullie mening kwijt over thema's die ons, jongeren, aanbelangen.

De tafels dit jaar zijn:
Tafel 1: Diversiteit in het Jeugdwerk
Tafel 2: Wat met het nieuwe zwembad en de locatie van het oude zwembad?
Tafel 3: Wat betekent het nieuwe jeugdbeleid voor de Oudenaardse jongeren?
Tafel 4: Discussie over een zelfgekozen thema.